Galéria

Nagysikerű filmbemutató Szombathely történelméről

2007. március 23., 11:23
Tegnap este filmbemutatóra invitálta televíziónk a szombathelyieket a Savaria Moziba. A Történelmi séták Szombathelyen című helytörténeti sorozatunk mustrája nagy sikerrel, csaknem telt ház előtt zajlott. Rövid köszöntő beszédeket követően az érdeklődők 30 perces ízelítőt láthattak a tíz részes filmsorozatból, majd az alkotókat is bemutatták a publikumnak.

Este fél hétkor már megérkeztek az első vendégek a moziba, akik ezúttal nem hollywoodi megaprodukcióra, hanem a helyi televízió legújabb filmsorozatának bemutatójára jöttek. Mivel helytörténeti sorozatról volt szó - ami végigköveti a város történelmét az őskortól 1956-ig -, stílusosan, különböző korszakok jelmezeibe öltözött statiszták fogadták a vendégeket a mozi bejáratánál.

Filmbemutató - Történelmi séták Szombathelyen

A nagyteremben előbb Ferenczy Gyöngyi szerkesztőség-vezető, az est háziasszonya köszöntötte a nézőket, majd Váradi Gábor foglalta össze röviden a film készítésének körülményeit. Aztán Feiszt György tanácsnok méltatta a helytörténeti kutatások fontosságát és megfilmesítésük jelentőségét.

A sorozat elkészítéséhez pályázaton nyert komoly összeget a Televízió. Az Országos Rádió és Televízió Testület, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium jelentős részben finanszírozta az alkotást.

A beszédeket követően végre a filmvászonra irányulhatott minden tekintet, és felcsendült a Történelmi séták Szombathelyen főcímszignálja.

A filmsorozat 10 része egyenként 25 perces. Ebből 30 percnyi ízelítőt prezentáltunk a nézőknek. A bemutató végeztével vastaps harsant. Ferenczy Gyöngyi köszönetet mondott a film elkészítésében közreműködő szakértőknek, majd az alkotókat - akiket általában csak névről ismer a publikum -, szerkesztőket, operatőröket, vágót, narrátorokat is bemutatta a közönségnek:

A nagy sikerű bemutató után vendégül láttuk mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelték az eseményt.

Ezúton köszönjük mindannyiuknak, hogy eljöttek, hogy kíváncsiak voltak ránk. Talán sikerült bebizonyítanunk, hogy a mindennapi taposómalomból kilépve, képesek vagyunk ilyen színvonalas filmeket készíteni, alkotni.

Aki lemaradt volna a nyilvános bemutatóról, az áprilistól keddenként a Szombathelyei Televízió műsorán pótolhatja az élményt, aki pedig otthonában szeretné tudni ezt a filmsorozatot, májustól megrendelheti DVD-n a televízió elérhetőségein. (www.sztv.hu, 501-361, tvszombathely@tv.szombathely.hu, 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22.).

Pénteken 18 órakor Hétvége című műsorunkban láthatnak az eseményről egy rövid összeállítást.

Köszönjük, hogy ezen az estén minket választottak, tekintsék meg képgalériánkat!

Fotó: Vass Szilárd

Az egyes részekről bővebben:
1. Amióta ember él e vidéken
     Az antik Savaria
Ki ne ismerné Savariát, a rómaiak kétezer éve alapított pannóniai polgárvárosát? Hiszen az antik civilizáció nyomai romos állapotban ugyan, de ma is a szemünk előtt vannak. Megnézhetjük, körüljárhatjuk, megtapinthatjuk őket. Ismerjük a rómaiak vallási életét, háborúikat, mindennapi szokásaikat, alkotásaikat, nyelvük. Ám az élet nem a rómaiakkal kezdődött ezen a vidéken. A város sokszor méltatlanul mellőzött őstörténete is okot adhatnak a büszkeségre, hiszen 7500 éve emberlakta vidékről van szó. A film készítése során ügyeltünk arra, hogy az ős- és ókori történetről szóló részek mennyiségileg és minőségileg is egyensúlyban maradjanak. Az tény, hogy az ősi ember jelenléte kevésbé részesül a rivaldafényből, nem jelentéktelenebb, értéke nem kevesebb.

2. Szentek nyomában
Bár az ókori Savaria története elsősorban a rómaiakról híres, mégsem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez az időszak rendkívül fontos volt a keresztény közösségek kialakulása szempontjából is. A 3.-4. századi Savariából két nagy jelentőségű személyt idézünk meg. Egyikük Quirinus püspök, akinek kihallgatása és kivégzése itt zajlott, valamint Szent Márton, későbbi touri püspök, aki itt született. Az ő személyük és történetük ihlette a filmsorozat 2. epizódját, amelyben nemcsak személyes élettörténetüket igyekeztünk bemutatni, hanem felidéztük azokat a legendákat is, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy Szombathely neve ismertté vált szerte Európában. A film ritka képsorokat is tartalmaz, hisz kameránkkal eljutottunk a Szent Márton kultusz jeles helyszíneire.

3. Második városalapítás
A 18. század a város egyik aranykora, amelyet leginkább egy kiemelkedő személyiség tevékenysége fémjelez: Szily János megyés püspöké. Templomokat építtetett, plébániákat szervezett, iskolákat indított útjukra – szilárd alapokat adott az induló Szombathelyi Egyházmegye működéséhez. De tudták-e, hogy a Székesegyház nem is mai helyén állna, ha megvalósul Szily püspök eredeti elképzelése a püspöki templom felépítésére vonatkozóan. Vezérelvünk ebben az epizódban az volt, hogy bemutassuk azt a folyamatot, ami a Szombathelyi Egyházmegye létrehozásához vezetett, valamint azokat a teendőket, melyek egy új egyházkormányzati szerv kiépítéshez és hatékony működtetéséhez kellettek. Az már csak hab a tortán, hogy mindeközben a barokk stílus helyi alkalmazását is bemutatjuk a filmvásznon.

4. A forradalom viharában
Az 1848-as forradalom nemcsak Pest-Buda utcáin zajlott. A szombathelyi polgárok is kivették részüket az eseményekből, sőt a pesti fiataloknál előbb fogalmazták meg a polgári átalakulás legfontosabb követeléseit. A magyar történelme egyik legnagyszerűbb eseményének helyi vonatkozású része ma szinte teljesen ismeretlen a szombathelyiek előtt. Pedig itt is zajlottak honvédtoborzások, majd sorozások, és a nemzethez tartozás jelképeként nemzeti színű lobogókat is kitűztek a városban. Levéltári adatok és források alapján készítettük az 1848-49-es eseményeket bemutató filmet.

5. A Nyugat királynője
Az 1867-es kiegyezés után meginduló, a vasútvonalak minden addiginál nagyobb lendületű kiépítése a fejlődés mozgatórugójává vált hazánkban. Ha nincs vasút, nincs az a gazdasági, társadalmi fejlődés sem, amelyek révén a vasi megyeszékhely kiérdemelte a Nyugat királynője elnevezést. Kevés olyan város volt az Osztrák-Magyar Monarchiában, amely olyan látványos és gyors változáson ment keresztül, mint Szombathely. A 19. század igazi sikertörténet a város életében.

6. A szombathelyi Andrássy út
Tudják azt, hogy Szombathelyen is van Andrássy út. Legalábbis a főváros ezen impozáns útvonalának képéhez megtévesztésig hasonló elképzelések alapján épült ki a Széll Kálmán nevét viselő út a város szívében, abban az időszakban, amikor lendületet vett a városfejlődés. Ebben a filmben végigkalauzoljuk Önöket a Vasútállomástól a Nagyszállóig vezető útszakaszon. Megidézzük a hajdani építőket és építtetőket, bemutatjuk a kor jellemző építészeti stílusirányzatait.

7. Garnizonváros
Kevesen tudják, hogy a dualizmustól egészen a II. világháború végéig városunk fontos katonai bázisként is szolgált. A legtöbben hallottak már a 11-es huszárokról hallottak, de azt kevesebben tudják, hogy itt állomásozott a 83-as császári és királyi gyalogezred egyik zászlóalja, valamint azt, hogy a két világháború időszakában a szombathelyi repülőtér kiképzőközpontként funkcionált. Sok minden a hadseregről szólt ebben a városban. Azt is mondhatnánk: garnizonvárosban éltek a helyiek. A film elkészítésekor elsősorban arra vállalkozhattunk, hogy a ránk maradt információk alapján a katonák hétköznapjairól próbáljunk meg minél teljesebb képet adni: a kiképzésről, a bevonulásról, s persze arról is, hogy az egyes egységek, hogyan állták meg helyüket a harcmezőkön.

8. A szombathelyi zsidóság holocaustja
Amikor a II. világháború javában tombolt, Szombathelyen is megtörtént az, amit sokan csak a legvadabb álmaikban gondoltak: egy eszme árnyékában megkezdődött a városi zsidó lakosság összegyűjtése és elszállítása. A legtöbbjükre a biztos halál várt, csak néhányan élték túl a borzalmakat. Korábbi történészi munkáknak köszönhetően sokat tudunk erről az időszakról. Visszaemlékezések alapján a város belterületén felállított gettó megszervezését próbáltuk rekonstruálni, valamint azt, hogyan zajlott az élet a gettó palánkjain belül.

9. "Minden odavész...” – A város pusztulása a II. világháborúban
A film vezérmotívuma egy korabeli naplóból való, amit 1992-ben talált egy fiatalember a padlásán. Ezt Horváth József mérlegkészítő iparos vezette. A film ennek a személyes hangú, és meglepően józan látásmódú napló sorainak felhasználásával idézi meg az 1944 októbere és '45 áprilisa közötti fél év civil krónikáját. A film ebből a naplóból vett idézetek sorára épül.
Bemutatjuk miként élte meg a város a nyilas kormány idekerülését, a mérhetetlen mennyiségű menekültáradatot, és a pusztító bombázásokat. Érdekes, hogy jobbára civilek dolgozták fel ezt a korszakot, a hivatásos városi krónikások máig nem jutottak el idáig.

10. 1956 Szombathelyen
Bár több mint 50 év már eltelt azóta, szerencsére ma is élnek olyanok, akik jelen voltak azokon az emlékezetes '56 őszi eseményeken. Részt vettek a Munkástanácsok megalakításában, forradalmi követelések kidolgozásában, nemzetőrség megszervezésében, vagy éppen ott voltak azokon a tüntetéseken, amelyek Szombathelyen zajlottak október 27-től. Közülük néhányan mondták el nekünk saját történetüket, hol voltak azokban a bizonyos napokban, mit láttak, hallottak. És persze azt is: mindennek milyen következménye lett az életükben, hiszen többeket meghurcoltak, bebörtönöztek, kínoztak. Ebben az epizódban jórészt maguk az interjúalanyok viszik előre a történet fonalát.