Hírek

Hagyatéki eljárások

2020. május 20., 19:28

A rendkívüli jogrend hatálya alatt változott a hagyatéki eljárások megszokott menete, de az ügyintézés folyamatos maradt. A törvényes öröklési rendet követő esetekben tárgyalásra eddig sem volt szükség. Első lépésként az elhunyt utolsó bejelentett lakóhelye szerinti jegyzőnél kell az érintetteknek nyilatkozatot tenni.

Hagyatéki eljárások

Károlyi Ákos jegyző
„A kollégák és a hozzátartozó bevonásával feltérképezésre kerül az is, hogy még milyen ismert örökösei vannak az elhunytnak. Ezt követően, azt a nyilatkozatot, amit a közeli hozzátartozó tett, megküldésre kerül, valamennyi lehetséges örökösnek, akik kiegészíthetik ezt a nyilatkozatot, és így áll össze az a hagyatéki leltár, vagyon leltár, amely végül az öröklés tárgyát képezheti.”

Az örökösök el is térhetnek az öröklési rendtől, azaz megállapodást is köthetnek. De ha ezt már csak a kézhez kapott végzés után jelzik, tárgyalásra kerül sor, amire most nincs mód, így elhúzódik az eljárás. A legfőbb változás a végrendelettel ellátott hagyatéki eljárásokat érinti, ahol kötelező volt a személyes meghallgatás, tárgyalás.

Galántai Gergely - Közjegyző
„Egy további mozzanatot iktatott be a kormányrendelet, mégpedig azt, hogy a hagyaték tárgyalását megelőzően a közjegyző megküldi a feleknek a végrendelet másolatát, és a hagyaték átadó végzés tervezetét. Ezt a tervezetet az összes érintettnek 15 napon belül két tanúval hitelesített nyilatkozatban kifejezetten el kell fogadnia ahhoz, hogy hogy a hagyaték tárgyalás nélkül átadható legyen.”

Amennyiben ez nem történik meg, tárgyalást kell kitűzni, melyre szintén csak a veszélyhelyzet után kerülhet sor. Szombathelyen idén 559, tavaly egész évben 1391 hagyatéki eljárásra került sor.