Hírek

Harangozás Trianon évfordulóján

2020. június 02., 13:24

1920. június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának napján a történelmi Magyarországon mindenütt megkondultak a harangok, megszólaltak a gyárak szirénái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek. 100 évvel később a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége felhívására újra megszólalnak majd a harangok országszerte.

Harangozás Trianon évfordulóján

A Székesegyházban és a Szombathelyi Egyházmegye katolikus templomaiban is így emlékeznek a magyar társadalmat sokkoló döntésre, amelynek nyomán a magyar állam területe egyharmadára csökkent.

Székely János - megyéspüspök
Rengeteg helyen színtiszta magyar területeket csatoltak el. Leginkább talán ez fáj, egy kicsi jóakarattal lehetett volna sokkal igazságosabb határokat húzni. 04:11 De azt gondolom, nemcsak a fájdalom az, ami bennünk van június 4-én. Nem a múltat akarjuk siratni, amit megváltoztatni már nem tudunk, legfontosabb az lenne, hogy talpra álljunk, egymás kezét megtaláljuk, újra el tudjunk kezdeni remélni, alkotni. 04:32

Az ország megcsonkításával több mint 3 millió magyar került az új határokon túlra. Közülük tömegesen érkeztek menekültek az ország belseje felé. Szombathelyen ők alapították meg a református gyülekezetet - mai utódaik az ő emléküket is felidézik a harangozással.  

Jakab Bálint - református lelkész
Az elszakított területekről, döntően Erdélyből az anyaországba került és a Szhelyre menekülők szükségét érezték annak, hogy magyarként és reformátusként úgy álljanak össze, hogy egy gyülekezetet alapítsanak, és a szhelyi református gyülekezet 1927-ben alakult meg, 1928. januárjában már egy önálló közösség, amely korábban az evangélikusokkal a protestáns közösséget alkotta. 02:05

Az új határok családi és egyházi kapcsolatokat is elvágtak. A németajkú evangélikusoknak is jelentős része került a határon túlra, egyebek mellett a szomszédos Ausztriába.

Gregersen-Labossa György - evangélikus lelkész
Az átjárás nehézkes volt, ellenséges volt a helyzet, sőt, a határon még harcok is voltak, hűséges falvakra gondoljunk, és 10:58 azok a rokoni kapcsolatok, természetes közlekedési, kereskedelmi és vallási, gyülekezetek közti kapcsolatok, ezek megszűntek vagy nagyon megnehezedtek. 11:10 Úgyhogy ilyen értelemben ez a szhelyi evangélikus egyház életében is jelentős törést hozott, ahogy a nemzet életében. 11:17

Június 4-én, csütörtökön délután fél ötkor 100 másodpercen át szólnak majd a harangok a szombathelyi templomokban, emlékeztetve a 100 évvel ezelőtt a versailles-i Nagy-Trianon kastélyban aláírt békediktátumra.