Hírek

Névadójukra emlékeztek a premontreisek Szent Norbert napján

2019. június 07., 15:06

Az eseményre Csornáról és Győrből is érkeztek vendégek, hogy együtt ünnepelhessenek az iskola diákságával és tanáraival az intézmény újraindításának 25., valamint a premontrei rend fennállásának 900. évfordulóján.

Névadójukra emlékeztek a premontreisek Szent Norbert napján

Az ünnepi programsorozat hagyományosan szentmisével kezdődött, amelyet az iskola korábbi diákja, az újmisés Horváth János mutatott be. Szentbeszédében azt hangsúlyozta: a korábbi generációkhoz hasonlóan a mai kor ifjúságának is meg kell hoznia legfontosabb döntéseit, mert a lehetőségek tárháza egy idő után bezárul. Szent Norbert is komoly elhatározásra jutott, amikor égi jelet kapott.

Horváth János - premontrei szerzetes
"Norbert, amikor leesett a lóról egy égi hangot hallott, hogy térj meg, vagy inkább térj vissza. Ezt követően pedig a saját életstílusát gyökeresen megváltoztatva igyekezett mindent megtenni azért, hogy minél közelebb kerüljön Istenhez."

A szertartást követően az ünnepség az iskola folyosóin folytatódott, ahol a diákok által készített 2 mozaikalkotást szenteltek meg, így emlékezve meg a premontrei közösség fennállásának 900. évfordulójáról.

"Kérünk, áld meg ezen jubileumi készület alkalmából alkotott mozaik képet és jutalmazd meg mindazokat, akik elkészítésében munkájukkal közreműködtek."

A mozaikképek megszentelése után a diákok az udvart is benépesítették, ahol Fazakas Márton apát köszöntötte a megjelentek és kiemelte a premontrei szellemiségű egyházi iskola legfontosbb küldetését.

Fazakas Z. Márton - csornai apát
"Azt gondolom a mi hivatásunk, küldetésünk kedves kollégáim a legnagyobb a világon. Egy fiatal életre tudunk hatni. Nem az én ötletem ez, Hilda igazgatónőtől loptam ezt a gondolatot, de igyekszem magamévá tenni naponta."

Az ünnepség végén a gimnáziumi diáksereg szintén, egy általuk készített mozaikképet ajándékoztak a premontrei rendi szerzeteseknek.