Hírek

Tanítók fája

2014. szeptember 25., 14:25

Szeptember 24-e Szent Gellért vértanú emléknapja, aki István király fiának oktatója, az első magyar tanító volt. Nem véletlen, hogy éppen ezen a napon avattak emléktáblát a szombathelyi oktatástörténetnek és áldották meg a Tanítók fáját Szily püspök szobrának szomszédságában.

Tanítók fája

Egy cédrusfával és egy márványtáblával tiszteleg a város mindenkori tanítói előtt.

Erdélyi Ilona - elnök, Szépítő Egyesület
“Minden tanítónak, a ma dolgozóknak is próbáljuk ezt a helyet fenntartani. Később - reményeink szerint - egy olyan városi hagyomány épül köré, amelyik évről évre élővé teszi ez a helyet.”

A fa elültetésének gondolata – a mozgalom erdélyi hagyománya nyomán -  Sárközy Csaba nyugalmazott magyartanáré. Az emlékhelyet széles körű összefogással alakították ki.

Sárközy Csaba
“Méltó emléket vagy méltó helyet emelni a tanári hivatásnak úgy célszerű, hogy nem egy személyhez, egy párthoz vagy bármihez kötjük, hanem a legelső iskolához ebben a városban.”

Puskás Tivadar polgármester köszöntőjében a tanítók felelősségteljes munkáját méltatta.

“Tanárnak lenni élethivatás. Tanárnak lenni olyan dolog, mely a jövőt formálja.”

A fát körülölelik Szombathely legrégebbi oktatási intézményeinek patinás épületei.

Melega Miklós - levéltáros
“A mostani székesegyház helyén valamikor állt várban volt az az épület, ahol levéltári források szerint az első szombathelyi iskola működött. Az bizonyos, hogy az 1490-es években már működött ez az iskola”

A világ leghosszabb életű és legtöbb kultúrtörténeti hagyományt magán viselő növényei közé tartozik a libanoni cédrus, melynek egy példánya ezentúl a szombathelyi tanítók fája lesz.

Balogh Lajos -  botanikus
“Egy olyan fáról van szó, ami nagyon sok kort, kultúrát, népet, vallást, hívőt és nemhívőt összekötő, a legtágabb értelemben vett ökumenikus érzületű fa, ami  nagyon sok szép szellemiséget hordoz. És a föld legidősebb életkort megérő egyik fafaja.”

Az emléktábla, mely Hesztera Aladár munkája, megörökíti az első magyar és az első szombathelyi iskola létezésének időpontját,  valamint a város első ismert tanítójának nevét, és a cédrus elültetésének dátumát.