Televíziónkról

Alaptevékenység és hatáskör

2018. november 30., 09:02

A társaság üzletszerű tevékenysége

A társaság tulajdonában lévő vagyontárgyakkal az alaptevékenységbe tartozó feladatok maradéktalan ellátása mellett a vonatkozó jogszabályok alapján (2010. évi CLXXXV. Törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról - a továbbiakban Médiatörvény) vállalkozási tevékenységet folytathat. Az üzletszerű gazdasági tevékenységgel a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft-nak biztosítani kell a Médiatörvényben előírt önkormányzati költségvetésből el nem készíthető műsorokat. 

Ennek érdekében végezhet:

-    hirdetési – és reklámtevékenységet
-    hangfelvételek készítését
-    televíziós eszközkölcsönzést, stúdió bérbeadást
-    oktató-propaganda, videofilmek készítését megrendelésre
-    videokazetta másolást, forgalmazást, kölcsönzést
-    filmek- és színművek készítésével kapcsolatos tevékenységet
-    vállalkozásban való részvételt
-    technikai eszközök forgalmazását, kereskedelmi tevékenysége
-    hírügynökségi tevékenységet
-    könyvkiadói tevékenységet
-    napilap kiadói tevékenységet
-    időszaki kiadvány kiadói tevékenységet
-    oktatást kiegészítő tevékenységet
-    rendezvényszervezést
-    kulturális képzést

A társaság tevékenységének ellenőrzése
 
-    Az Alapító e tevékenységét rendszeresen a Felügyelő Bizottságon keresztül gyakorolja
-    Általános ellenőrzési jogkörrel rendelkezik továbbá a polgármester, vagy az általa kijelölt személy.
-  A könyvvizsgáló a mindenkori hatályos jogszabályok – jelenleg az 46/1992. (III.13.) Korm. Rend. – rendelkezéseinek megfelelően a számviteli vizsgálatokat végzi el

A társaság gazdálkodása

A társaság önállóan gazdálkodik az alapító törzsbetétjéből, önkormányzati támogatásból, esetleges vagyoni értékű szolgáltatásaiból, illetve saját bevételeiből. A társaság az üzleti év végén mérleget és eredmény kimutatást készít. A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, azt a közhasznú társaságokra vonatkozó előírások értelmében vissza kell fordítani az alaptevékenységre.