Szerkeszthető weboldalak

Közérdekű adatok

2010. február 10., 14:46

Nyilvános adatok a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről, a 175/2009.(VIII.29.) Kormányrendelet alapján.

Vezető tisztségviselő: Halmágyi Miklós
Munkaköre: Ügyvezető Igazgató
Személyi bruttó alapbér:  600.000 Ft/hónap
Megbízatása 2019. március 18. napjától 2021. február 28. napjáig tart.
Egyéb juttatásaira a mindenkori hatályos Javadalmazási Szabályzat vonatkozik.

Felügyelő bizottsági tagok:
Vágvölgyi András FEB elnök, tiszteletdíj: 29.000 Ft/hó
Dr. Szűcsné Illa Valéria FEB tag, tiszteletdíj: 29.000.-Ft/hó
Schmidt András István FEB tag, tiszteletdíj: 29.000.-Ft/hó

A felügyelő bizottsági tagok a tiszteletdíjon kívül egyéb juttatást nem kapnak.

 

Javadalmazási szabályzat

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

2016. évi közhasznúsági melléklet (PK-242)

 

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok

 

SZABÁLYZATOK

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Ellenőrzési nyomvonal

Folyamatok azonosítása és kockázatkezelése

Fő- és részfolyamatok leltára, leírása

Információs és kommunikációs szabályzat

Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat

Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat

Monitoring rendszer kialakításáról és szabályozásáról szóló stratégia

Szabályzat a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

-->