MNB
MNB - 2

Hírek

Évet zártak a premontreisek

2016. június 13., 15:48

Köszönet, szeretet, jó tanács - ezek voltak a kulcsszavak a Premontrei-gimnázium idei tanévzáró szentmiséjén. A fiatalok részleteket hallhattak a Szentírásból, de iskolájuk vezetőitől személyes intelmeket is kaptak. 

Évet zártak a premontreisek

Hagyományosan évzáró szentmisén mondott köszönetet az elmúlt tanévért a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium tanári kara és diáksága a Székesegyházban. A nyári szünet küszöbén a fenntartó egyház nevében a csornai apát szólt a fiatalokhoz. Utalva a Szentírásból felolvasott részletre, arra kérte őket, hallják meg a jó tanácsokat.

Fazakas Z. Márton - premontrei apát
“Hogy ne a gazemberek útját válaszd, hanem a tisztességes emberekét. Nagyon vékony a válaszfal, sokszor nem is látszik, a fiatal ember ezt sokszor nem is veszi észre. Hallgasd meg a fiamat, mindazt, amit mondtunk neked az elmúlt esztendőben.”

Szólt a szeretet fontosságáról, és megemlékezett az iskolát ért veszteségekről is. (09.50-) Később a tanulók is az Urat kérték, hogy segítse őket nyáron a jócselekedetek véghezvitelében. (11.10-) Az intézmény igazgatónője személyes hangú beszéddel búcsúztatta a diákokat. A fülemüle példáját hozta fel, és elmondta, hogy az apjuktól elszakított fiókák sosem tanulnak meg dalolni, így a párválasztásra, a fészekrakásra sem lesznek képesek. Úgy vélte, az iskola felelőssége is hasonló, mint a madárszülőké.

Véghné Busics Hilda - igazgató, Premontrei rendi gimnázium
“Nagyon fontos, hogy olyan dolgokra, olyan leckékre tanítsunk meg téged, ami maradandó: a barátságra, az elfogadásra, a Márton atya által is sokat emlegetett szeretetre, a gondoskodásra, az örök leckékre.”

A szentmise végén a legeredményesebb tanulók névsorát is felolvasták.