Hírek

Dr. Tarján Jenő ( 1935-2013) nekrológja

2013. április 19., 14:37

Pótolhatatlan nagy veszteség érte Szombathely orvostársadalmát, a kardiológusok nagy táborát. 2013. március 27-én elhunyt dr. Tarján Jenő, az orvos, a tanár, a tudós és az EMBER.

Dr. Tarján Jenő ( 1935-2013) nekrológja

Dr. Tarján Jenő 1935. április 8-án született Budapesten. Tamásiban nőtt fel, középiskolába Budapesten járt és itt érettségizett. Az érettségi után a zene és az orvosi pálya között kellett élethivatást választania, miután zongoraszakon zenekonzervatóriumba járt. Az orvosi pálya mellett döntött.

1963-ban Pécsett diplomázott, majd Hámori professzor klinikáján 10 évig dolgozott tanársegédként. 40 éves kora előtt tudományos fokozatot szerzett és a klinika egyik meghatározó embere lett. Hámori professzor egész pályafutásának példaképe és pályáját irányító egyénisége volt. A klinika után pályázta meg Szekszárdot, ahol 1974-84 között a Tolna megyei Kórház Kardiológiai Osztályát vezette.

Kiemelkedő tudományos munkát végzett, amit a Magyar Tudományos Akadémia kitüntetéssel ismert el. Az elsők között szervezte meg a vérrögoldás, a thrombolysis elterjedését Magyarországon.

1984-2000 között vezette Szombathelyen a Markusovszky Kórház Kardiológiai Belgyógyászati Osztályát. Működése alatt az osztályon magas színvonalú gyógyító, betegellátó és tudományos munkát alakított ki.
Megszervezték az akut ellátásra alkalmas coronária őrzőt. Holter rendszerrel egészült ki a noninvazív kardiológiai diagnosztika. Modern color Doppler kardiológiai ultrahangkészülék került bevezetésre. A kardiológiai ellátás országosan is az elsők közé emelkedett fel. Az osztály orvosai rendszeresen részt vettek hazai és külföldi kongresszusokon, továbbképzéseken és külföldi tanulmányutakon.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évben az egyik legmagasabb városi kitüntetéssel, a „Pro Sanitate Savariae” Életmű-díjjal ismerte el munkásságát.

Tanítványai Ausztria, Németország különböző klinikáin, dr. Nagy Lajos, későbbi utódja, Torontoban cserélte ki tapasztalatait.

Számos akadémiai és nemzetközi tudományos bizottságnak volt elismert elnöke és tagja.

Aktívan részt vett a közéletben. Több cikluson át volt tagja az Egészségügyi Szakmai Bizottságnak és egy cikluson keresztül Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének.

Soha nem szakadt el kedvenc időtöltésétől, a zenétől. 1992-ben indította útjára a Zenélő Egészségügyiek Országos Találkozóját, mely azóta is minden évben megrendezésre kerül.

Magasfokú empátiával rendelkezett. Ez eredményezte, hogy több, mint 700 taggal működik jelenleg is az 1991 óta az általa szervezett Vas Megyei Szív Egyesület, amely a szívbetegek utókezelését, gondozását, tanácsadását hivatott biztosítani. Halálával óriási veszteség érte Szombathely Megyei Jogú Várost, annak egészségügyét, Vas megye közösségét és a kardiológusok széles táborát.

Egy kiváló orvost, tudóst, művészt, igaz barátot és egy csodálatos embert vesztettünk el.

Búcsúzunk Tanár úr, soha nem felejtünk!