Hírek

Megrajzolta a jegyző a szombathelyi választókerületek új térképét

2023. november 17., 21:18

Megrajzolta a jegyző a szombathelyi választókerületek új térképét. 75 ezer alá csökkent a város lélekszáma, így a korábbi 14 körzet helyett 12-t kellett kialakítani. Az új területi beosztás november 28-án emelkedik jogerőre, aki nem ért egyet vele, eddig az időpontig élhet felülvizsgálati kérelemmel, amit a Szombathelyi Törvényszék bírál el.

Megrajzolta a jegyző a szombathelyi választókerületek új térképét

2023. szeptember 1-jén 73 873 fő volt Szombathely lakossága, ebből a választásra jogosultak létszáma 62 153 fő. Így a törvény értelmében 12 egyéni és 5 listás helyen osztozhatnak a képviselő-jelöltek. Az egyéni választókerületek átszabása a Választási Iroda vezetőjének hatásköre, Szombathelyen tehát Károlyi Ákos jegyzőé, aki el is végezte a feladatot.

A körzethatárok átrajzolása során figyelembe vette, hogy választókerületenként közel azonos számú lakos legyen, átlagosan 5179 fő - ettől legfeljebb 15 százalékkal lehet eltérni.

A legtöbb szavazásra jogosult a 12. számú választókerületben él a Brenner Tóbiás körúttól Petőfi-telepig, legkevesebb a 10-esben, a szentkirályi, szőlősi, bogáti városrészen. Figyelemmel volt továbbá arra is, hogy a kerületek összefüggő területet alkossanak, illetve a választópolgárok által megszokott szavazókörök ne változzanak, ebből 72 darabot jelöltek ki. A földrajzi egység biztosítása miatt a peremkerületekhez nem nyúltak, a belvárosi körzeteket szabták át - ezek bővültek, csökkentek, az eredeti beosztás szerinti 6. és 10. számú pedig megszűnt.

A jegyző hétfőn a választási bizottság elé terjesztette az új területi beosztást, amit a testület elfogadott.

A határozat 15 napig megtekinthető az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, ez idő alatt lehet felülvizsgálati kérelmet benyújtani. Ha nem érkezik ellenvélemény, november 28-án hatályba lép.