Hírek

Ülésezett ma a vas megyei közgyűlés

2012. május 25., 18:23

A képviselők meghallgatták a megyei rendőrfőkapitány beszámolóját a megye közbiztonságának helyzetéről, valamint az önkormányzatok és a rendőrség együttműködéséről. A közgyűlés a beszámolót ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett elfogadta.

Ülésezett ma a vas megyei közgyűlés

A testület tagjai megszavazták a Pannon Megújuló Energia Klaszterrel való együttműködési szándéknyilatkoztatot is. A klaszter segítségével arra törekednek majd, hogy intézmébnyeik a jövőben hatákonyabban, több alternatív energiaforrás felhasználásával működjenek. Döntés született arról is, hogy a megyei önkormányzat 265 millió forintra pályázik a számukra elkülönített ún. ÖNHIKI alapból.